Software intern ontwikkelen of je vraag neerleggen bij een externe partij

Dit zijn de voor én nadelen van verschillende opties

Het ontwikkelen van software is een essentieel onderdeel geworden van vrijwel elk modern bedrijf. Of het nu gaat om het automatiseren van interne processen, het creëren van een gebruiksvriendelijke mobiele app of het opzetten van een geavanceerd klantrelatiebeheersysteem, software speelt een cruciale rol in het succes van ondernemingen in alle sectoren.

Een belangrijke vraag die bedrijven zichzelf moeten stellen, is of ze de software intern willen ontwikkelen of dat ze deze taak willen uitbesteden aan een externe partij. Beide opties hebben hun eigen voor- en nadelen, en het maken van de juiste keuze kan een grote impact hebben op het succes van een project.

In dit blogartikel gaan we dieper in op de verschillende opties en verkennen we de voordelen en nadelen van het intern ontwikkelen van software versus het inschakelen van een externe partij. Of je nu een startup bent met beperkte middelen, een gevestigd bedrijf dat zijn interne processen wil optimaliseren of een onderneming die nieuwe technologische mogelijkheden wil benutten, dit artikel zal je helpen om een weloverwogen beslissing te nemen.

 • Linda

Geschreven door Linda

Interne ontwikkeling

Vooral als software onderdeel is van je core-business lijkt het bij een tekort aan handen aan het toetsenbord een logische keuze om development capaciteit te vergroten door extra programmeurs aan te nemen. Echter is een vacature vaak niet zomaar gevuld en moet je ook rekening houden met het feit dat je deze persoon langer aan het werk moet zien te houden dan een paar maandjes.

Voordelen

 1. Volledige controle: Door de software intern te ontwikkelen, behoudt je volledige controle over het ontwikkelproces. Je kan de ontwikkelingsprioriteiten bepalen, de functionaliteit aanpassen en de software volledig afstemmen op jouw specifieke behoeften.
 2. Snellere communicatie: Met interne ontwikkeling kunnen teamleden direct communiceren, waardoor de doorlooptijd van projecten kan worden verkort. Problemen kunnen snel worden opgelost en wijzigingen kunnen snel worden doorgevoerd zonder afhankelijk te zijn van externe partijen.
 3. Kostenbesparing op de lange termijn: Hoewel de initiële kosten van het opzetten van een intern ontwikkelingsteam hoog kunnen zijn, kan het op de lange termijn kosteneffectiever zijn. Door intern kennis en expertise op te bouwen, kunnen je besparen op externe ontwikkelingskosten voor toekomstige projecten.

Nadelen

 1. Hogere initiële kosten: Het opzetten van een intern ontwikkelingsteam vereist investeringen in infrastructuur, apparatuur en personeel. Deze initiële kosten kunnen aanzienlijk zijn, vooral voor kleinere bedrijven met beperkte middelen.
 2. Beperkte expertise: Het kan een uitdaging zijn om het juiste talent te vinden en te behouden voor het ontwikkelingsteam. Het ontbreken van gespecialiseerde kennis kan de ontwikkeling vertragen of de kwaliteit van de software beïnvloeden. Je moet dus ook rekening houden met het (intern) opleiden van je personeel.
 3. Verlies van focus: Als een bedrijf zich richt op interne ontwikkeling, kan het zijn dat andere belangrijke taken en prioriteiten worden verwaarloosd. Het kan moeilijk zijn om een juiste balans te vinden tussen ontwikkelingsactiviteiten en kernactiviteiten van het bedrijf. Het welbekende: schoenmaker blijf bij je leest.

Wanneer is interne ontwikkeling een goed idee?

Stel jezelf de volgende vragen:

 • Kan ik deze programmeur(s) aan het werk houden als dit project is afgerond?
 • Haal ik voldoende kennis in huis die ik nodig heb voor dit project?
 • Heb ik nu wél voldoende capaciteit om concurrentievoordeel te krijgen/behouden?
 • Heb ik tijd om de juiste persoon te vinden en deze in alle rust bekend te maken met ons bedrijf en hun toekomstige werk?

Is het antwoord op al deze vragen “ja”, dan ben je waarschijnlijk voldoende geholpen met het in loondienst nemen van extra programmeurs.

Outsourcen naar het buitenland

Als je besluit dat jouw software uitdaging niet intern op te lossen is, dan lonken vaak de buitenlandse bedrijven met hun lage uurprijzen. Naast die vaak lagere uurprijs, is het met een partij aan de andere kant van de wereld ook nog eens mogelijk om dag én nacht door te ontwikkelen (want als jij naar bed gaat, pakt het bedrijf aan de andere kant van de wereld de ontwikkeling over). Het enige lastige aan outsourcen naar het buitenland is vaak het stuk communicatie. Hoe complexer je vraagstuk, hoe lastiger het wordt om dat uit te leggen (zeker als beide partijen niet in hun moedertaal spreken). Bovendien is het ook niet onverstandig om rekening te houden met de zakelijke omgeving in het land waar je een opdracht neerlegt. Je biedt een ontwikkelaar toch toegang tot je computersystemen waar gevoelige informatie op kan staan zoals juridische stukken of medische dossiers. Weet je wat je moet doen in het geval van diefstal of (identiteits)fraude?

Voordelen

 1. Kostenbesparing: Een van de grootste voordelen van uitbesteden naar een partij in het buitenland is de kostenbesparing. Vaak zijn de arbeidskosten lager in bepaalde landen, waardoor bedrijven kunnen profiteren van lagere ontwikkelingskosten zonder concessies te doen aan de kwaliteit.
 2. Toegang tot brede talentenpool: Door uit te besteden naar het buitenland krijg je toegang tot een bredere talentenpool. Je kan putten uit de expertise en ervaring van ontwikkelaars en specialisten over de hele wereld, waardoor je kunnen profiteren van verschillende perspectieven en innovatieve oplossingen.
 3. 24/7 ontwikkeling: Doordat het werk kan worden overgedragen aan een team in een andere tijdzone, kan de ontwikkeling non-stop doorgaan, waardoor de doorlooptijd van het project kan worden verkort.

Nadelen

 1. Culturele- en taalbarrières: Uitbesteden naar een partij in het buitenland kan uitdagingen met zich meebrengen op het gebied van cultuurverschillen en taalbarrières. Verschillende werkmethoden en communicatiestijlen kunnen leiden tot misverstanden en vertragingen in het project.
 2. Minder directe controle: Wanneer je softwareontwikkeling uitbesteedt aan een partij in het buitenland, kan het moeilijker zijn om directe controle uit te oefenen over het ontwikkelingsproces. Dit kan leiden tot een verminderd gevoel van betrokkenheid en kan de communicatie en samenwerking beïnvloeden.
 3. Juridische en beveiligingsrisico's: Het uitbesteden naar het buitenland brengt potentiële juridische en beveiligingsrisico's met zich mee. Er kunnen verschillen zijn in wet- en regelgeving, intellectueel eigendom en gegevensbescherming, wat kan leiden tot complicaties en risico's voor bedrijfsgeheimen en vertrouwelijke informatie.

Wanneer is outsourcen naar het buitenland een goed idee?

We zeggen absoluut niet dat outsourcen naar het buitenland een slecht idee is. Sterker nog, voor simpele vraagstukken van hoogstens een paar uurtjes werk ben je waarschijnlijk prima geholpen met een buitenlandse partij. De vraag is echter wel:

hoeveel heb je aan een laag uurtarief als de snelheid en kwaliteit ook laag zijn?

Outsourcen binnen Nederland

Heb je echter te maken met een complex vraagstuk, waarbij een duidelijke afstemming essentieel is voor jouw bedrijsprocessen, dan ben je waarschijnlijk het beste geholpen met een Nederlandse partij. Door te communiceren in je eigen taal, is het vaak veel eenvoudiger om specifieke wensen en eisen door te spreken. Tussentijdse opleveringen of overleggen zijn een stuk eenvoudiger te organiseren dan dat je bijvoorbeeld naar de andere kant van de wereld zou moeten vliegen. Hierdoor blijf je beter op de hoogte en hou je grip op de ontwikkeling. Dit alles voorkomt miscommunicatie en bespaart je daarmee dus simpelweg tijd.

Voordelen

 1. Gemakkelijke communicatie: Uitbesteden naar een partij in Nederland biedt het voordeel van nabijheid. Dit vergemakkelijkt de communicatie, omdat er geen taalbarrières zijn en vergaderingen en samenwerking gemakkelijk kunnen plaatsvinden. Het zorgt voor een snelle respons en de mogelijkheid om face-to-face te communiceren indien nodig.
 2. Culturele affiniteit en lokale marktkennis: Het werken met een partij in Nederland betekent dat ze vertrouwd zijn met de lokale cultuur en marktomstandigheden. Ze hebben een beter begrip van de behoeften en voorkeuren van de doelgroep en kunnen softwareoplossingen ontwikkelen die beter aansluiten bij de Nederlandse markt.
 3. Juridische en beveiligingsvoordelen: Uitbesteden naar een partij in Nederland betekent dat je werkt binnen hetzelfde juridische kader. Dit vermindert juridische complicaties en risico's die kunnen optreden bij het werken met buitenlandse partijen. Bovendien houdt Nederland zich aan strikte gegevensbeschermingsnormen, wat de beveiliging van vertrouwelijke informatie ten goede komt.

Nadelen

 1. Hogere kosten: Uitbesteden naar een partij in Nederland kan hogere kosten met zich meebrengen in vergelijking met offshoring naar landen met lagere arbeidskosten. Het is belangrijk om rekening te houden met het kostenaspect bij het nemen van een beslissing, vooral voor bedrijven met beperkte budgetten.
 2. Beperkte beschikbaarheid en concurrentie: Aangezien Nederland een klein land is, kan de beschikbaarheid van gespecialiseerde ontwikkelingsbedrijven beperkt zijn. Hierdoor kan het moeilijker zijn om snel een geschikte partner te vinden die beschikbaar is voor het project.
 3. Valse voordelen: Dat een partij uit Nederland komt, maakt ze niet automatisch goed in hun werk. Ook binnen Nederland is er veel verschil tussen softwareontwikkelaars, dus zorg dat je je vooraf goed inleest. Plan een (online) afspaak in en check referenties.

Wanneer is outsourcen binnen Nederland een goed idee?

Als je wilt profiteren van lokale marktkennis, culturele affiniteit, snelle communicatie, juridische voordelen en vertrouwdheid met lokale regelgeving dan kan je het beste samenwerken met een Nederlandse partij. Deze factoren kunnen bijdragen aan het succes van je softwareontwikkelingsproject en ervoor zorgen dat de ontwikkelde software naadloos aansluit bij de behoeften van de Nederlandse markt en gebruikers.

Meer info over dit onderwerp?

"De do's en don'ts van development outsourcing" downloaden

Je naam*
Bedrijfsnaam
E-mailadres*
Telefoonnummer*